Urganch davlat universiteti huzuridagi Phd.03/30.06.2021.Tar.55.05

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: YASHIN ABDUSHARIBOVICH KARIMOV

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Давлетов Санжарбек Ражабович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
2 Дурдиева Гавҳар Салаевна 18.00.01 - Arxitektura nazariya-si va tarixi. Arxitektura yodgorliklarini ta’mirlash va tiklash
3 Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
4 Махмудов Мадирим ХХХ 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
5 Сарибаев Маман Ктайбекович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
6 Машарипов Азад ХХХ 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
7 Абдуллаев Уткир Исмаилович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
8 Кощанов Бахытбай Абдикеримович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi