Gidrogeologiya va injenerlik geologiyasi instituti huzuridagi DSc.24/30.12.2019.GM.96.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Жураев Музаффар Рахматович

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Бакиев Саиднасим Алимович 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
2 Мавлонов Аслон Акрамович 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
3 Ибрагимов Азиз Сабирович 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
4 Жураев Музаффар Рахматович 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
5 Хабибуллаев Иброхим 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
6 Шерфединов Лензи Зекерьяевич 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
7 Каюмов Абдубаки Джалилович 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
8 Исмаилов Вахитхан Алиханович 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
9 Юсупов Шухрат Сакиджанович 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
10 Абдуллаев Ботиржон Дадажонович 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
11 Иргашев Юлдашбай 04.00.04 - Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi