Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti huzuridagi PhD.26/27.02.2020.Т.109.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Махмудов Рузмат

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Бобоев Собиржон Мурадуллаевич 05.09.03 - Issiqlik ta’minoti. Ventilyatsiya, kondi-sionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish
2 Халманов Актам Тошқувватович 01.04.05 - Optika
3 Рашидов Юсуф Каримович 05.09.03 - Issiqlik ta’minoti. Ventilyatsiya, kondi-sionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish
4 Эшматов Мансур Мусулмонович 05.09.03 - Issiqlik ta’minoti. Ventilyatsiya, kondi-sionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish
5 Акилов Жахон 01.02.05 - Suyuqlik va gaz mexanikasi
6 Махмудов Рўзмат 05.09.03 - Issiqlik ta’minoti. Ventilyatsiya, kondi-sionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish
7 Жабриев Акбарали Нурмурадович 08.00.05 - Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
8 Хайриддинов Ботир Эгамбердиевич 05.05.04 - Sanoat issiqlik energetikasi
9 Ганиев Карим Барович 05.09.03 - Issiqlik ta’minoti. Ventilyatsiya, kondi-sionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish
10 Абдуллаев Қулмамат Юсупович 05.09.03 - Issiqlik ta’minoti. Ventilyatsiya, kondi-sionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish