O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi huzuridagi DSc.20/13.05.2020.Ss.23.03

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Шодиев Нурали

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Куранбаев Қаҳрамон Қўчқорович 23.00.02 - Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar
2 Жалилов Актам Ташназарович 23.00.02 - Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar
3 Хусанов Азад Тиллабаевич 12.00.01 - Davlat va huquq nazariyasi va tarixi. Huquqiy ta’limotlar tarixi
4 Бегматов Абдуллажан Сирожиддинович 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa
5 Шодиев Нурали Очилович 23.00.02 - Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar
6 Мавлонов Ўктам Махмасобирович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
7 Қирғизбоев Муқимжон 23.00.02 - Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar
8 Назаров Қиём Нормирзаевич 09.00.03 - Falsafa tarixi
9 Бемуродов Мансур Бобомурродович 22.00.01 - Sosiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi.
10 Эргашев Баҳодир Хожиқурбонович 09.00.03 - Falsafa tarixi
11 Қодиров Камолиддин Ботирович 19.00.01 - Psixologiya tarixi va nazariyasi. Umumiy psixologiya. Shaxs psixologiyasi