Strategik tahlil va istiqbolni belgilash oliy maktabi huzuridagi DSc.30.08.2019.Ss.89.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Исламов Илёс