O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019.FM.01.09

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Файзуллаев Беруний