O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi huzuridagi DSc.31/30.12.2019.I.Yu.67.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Сафаев Фируз

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Пулатов Бахтияр Халилович 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
2 Миразов Даврон Мирагзамович 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
3 Рахимов Фахри Хайдарович 12.00.01 - Davlat va huquq nazariyasi va tarixi. Huquqiy ta’limotlar tarixi
4 Ражабов Бахтиёр Алмахматович 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
5 Саламов Бахром 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
6 Астанов Истам Рустамович 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
7 Бердиалиев Содиқжон Алижонович 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
8 Сафаев Фируз Хабибуллаевич 12.00.08 - Jinoyat huquqi, huquqbuzarliklar-ning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi
9 Каримов Вахабжан 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
10 Исмаилов Баходир Исламович 12.00.12 - Korrupsiya muammolari
11 Тухташева Умида Абдиловна 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
12 Отажонов Аброржон Анварович 12.00.08 - Jinoyat huquqi, huquqbuzarliklar-ning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi
13 Синдаров Комил Ойдинович 12.00.03 - Fuqarolik huquqi. Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq
14 Ахраров Бахром Джаббарович 12.00.08 - Jinoyat huquqi, huquqbuzarliklar-ning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi
15 Коленко Евгений Вячеславович 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
16 Раджапова Мухтарам Зиядуллаевна 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
17 Чиниев Дилшод Абдимуминович 12.00.03 - Fuqarolik huquqi. Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq
18 Маликова Гулчеҳра Рихсихўжаева 12.00.02 - Konstitusiyaviy huquq. Ma’muriy huquq. Moliya va bojxona huquqi