O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi huzuridagi DSc.31/30.12.2019.I.Yu.67.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Исоқов Лухмонжон

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Пулатов Бахтияр Халилович 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
2 Миразов Даврон Мирагзамович 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
3 Астанов Истам Рустамович 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
4 Маликова Гулчеҳра Рихсихўжаева 12.00.12 - Korrupsiya muammolari
5 Рахимов Фахри Хайдарович 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
6 Хожиев Эркин Туйгунович 12.00.12 - Korrupsiya muammolari
7 Қулматов Шароф Асадович 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
8 Джураев Ихтиёр Бахтиёрович 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
9 Тухташева Умида Абдиловна 12.00.12 - Korrupsiya muammolari
10 Синдаров Комил Ойдинович 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
11 Ахраров Бахром Джаббарович 12.00.12 - Korrupsiya muammolari
12 Каримов Вахабжан 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
13 Исмаилов Баходир Исламович 12.00.12 - Korrupsiya muammolari
14 Тошев Бобоқул Норқобилович 12.00.12 - Korrupsiya muammolari
15 Довудова Дилзода Сулаймоновна 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
16 Комилов Авазбек Бокижонович 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
17 Исоқов Лухмонжон Холбоевич 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
18 Саламов Бахром 12.00.07 - Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura