Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti huzuridagi DSc.03/30.09.2020.K.82.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Гафурова Дилфуза

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Зиядуллаев Одилжон Эгамбердиевич 02.00.03 - Organik kimyo
2 Гафурова Дилфуза Анваровна 02.00.06 - Yuqori molekulyar birikmalar
3 Абдушукуров Анвар Кабирович 02.00.03 - Organik kimyo
4 Ортиков Илхомжон Собирович 02.00.03 - Organik kimyo
5 Адилов Равшан Иркинович 02.00.06 - Yuqori molekulyar birikmalar
6 Бекчанов Давронбек Жумазарович 02.00.06 - Yuqori molekulyar birikmalar
7 Махсумов Абдухамид Гофурович 02.00.03 - Organik kimyo
8 Каримов Махмуд Муратович 02.00.06 - Yuqori molekulyar birikmalar
9 Холиков Турсунали Суюнович 02.00.03 - Organik kimyo