Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Алимухамедов Рихситилла Абдурашидович

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Маннонов Абдураҳим Муталович 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
2 Омонов Қудратулла Шарипович 10.00.10 - Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
3 Исламджанова Хазифахон 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
4 Қуронбеков Аҳмадқул 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
5 Ходжаева Раъно Умаровна 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
6 Муҳибова Ульпатхон Учкуновна 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
7 Содиқов Қосимжон Позилович 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
8 Алимухамедов Рихситилла Абдурашидович 10.00.10 - Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik