O‘zbekiston Milliy universiteti Yarimo‘tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ITI huzuridagi DSc.03.30.12.2019.FM/T.01.12

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Хамдамов Жонибек Жумаевич

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Утамурадова Шарифа Бекмурадовна 01.04.10 - Yarimo‘tkazgichlar fizikasi
2 Карлыбаева Гулжахон Ермекбаевна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
3 Насриддинов Сайфилло Саидович 01.04.10 - Yarimo‘tkazgichlar fizikasi
4 Курбанов Мирзаахмад ХХХ 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
5 Джораев Махматрасулжон ХХХ 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
6 Абдуллаева Барно Сайфутдиновна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
7 Арипов Хайрулла Кабилович 01.04.10 - Yarimo‘tkazgichlar fizikasi
8 Хамдамов Жонибек Жумаевич 01.04.10 - Yarimo‘tkazgichlar fizikasi
9 Усаров Жаббор Эшбекович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
10 Мамадалимов Абдугафур Тешабаевич 01.04.10 - Yarimo‘tkazgichlar fizikasi
11 Зайнабидинов Сирожиддин Зайнабидинович 01.04.10 - Yarimo‘tkazgichlar fizikasi