Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti huzuridagi PhD.03/30.06.2020.T.111.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Чуянов Дустмурод

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Маматов Фармон Муртозевич 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
2 Эргашев Исмоил Тошкентович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
3 Қодиров Учқун Илхомович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
4 Темиров Исроил Ғуломович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
5 Норчаев Даврон Рустамович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
6 Мусурмонов Аззам Турдиевич 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
7 Абдурахмонов Ўрал Нурматович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
8 Чуянов Дусмурод Шодмонович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
9 Эшдавлатов Эшпулат Узоқович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
10 Равшанов Ҳамроқул Амирқулович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
11 Астанакулов Комил Дуллиевич 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
12 Батиров Зафар Лутфуллаевич 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash
13 Алиқулов Саттар Рамазанович 05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melio-ratsiya ishlarini mexanizatsiyalash