Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti huzuridagi DSc.14/30.12.2019.I.84.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Курбанова Дилфуза Махсудовна

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Ахмедов Турсун Мухитович 08.00.02 - Makroiqtisodiyot
2 Олимжонов Одил Олимович 08.00.02 - Makroiqtisodiyot
3 Хашимова Наима Абитовна 08.00.02 - Makroiqtisodiyot
4 Назарова Фатима 08.00.02 - Makroiqtisodiyot
5 Каримова Дилдора Мирсабитовна 08.00.02 - Makroiqtisodiyot
6 Курбанова Дилфуза Махсудовна 08.00.02 - Makroiqtisodiyot
7 Чепель Сергей Васильевич 08.00.02 - Makroiqtisodiyot
8 Бурханов Актам Усманович 08.00.02 - Makroiqtisodiyot
9 Бердиназаров Зафар Улашович 08.00.02 - Makroiqtisodiyot