Toshkent davlat yuridik universiteti DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Камалова Дилдора

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Тухташева Умида Абдиловна 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
2 Ўразалиев Муродбек Қораевич 12.00.08 - Jinoyat huquqi, huquqbuzarliklar-ning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi
3 Рахмонова Сурайё Махмудовна 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
4 Камалова Дилдора Гайратовна 12.00.08 - Jinoyat huquqi, huquqbuzarliklar-ning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi
5 Зуфаров Рустам Ахмедович 12.00.08 - Jinoyat huquqi, huquqbuzarliklar-ning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi
6 Тулаганова Гулчехра Захитовна 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
7 Хасанов Темур Халмаматович 12.00.09 - Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi