«Fizika-Quyosh» IIChB Fizika-texnika instituti huzuridagi DSc.02/27.02.2020.FM/T.110.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Ахатов Жасур

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Лутпуллаев Сагдулла Лутпуллаевич 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
2 Захидов Ромэн Абдуллаевич 05.05.06 - Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
3 Олимов Хусниддин Косимович 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
4 Ғуломов Қодир Ғофурович 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
5 Саидханов Насир Шакирович 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
6 Авезов Раббонакул 05.05.06 - Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
7 Турсунов Мухаммад Нишанович 05.05.06 - Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
8 Пайзуллаханов Мухаммаде-Султанхан Саидвалиханович 05.05.06 - Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
9 Юлдашев Исроил Абриевич 05.05.06 - Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
10 Олимов Косим 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
11 Мўминов Толиб Мусаевич 01.04.08 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlash-tiruvchi texnika
12 Абдурахманов Абдужаббар 05.05.06 - Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
13 Рахимов Рустам Хакимович 05.05.06 - Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
14 Клычев Шавкат Исакович 05.05.06 - Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari