Samarqand davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Уроқов Шерзод

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Ибраимов Холбой 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
2 Махмудова Муяссар 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
3 Кувандиков Облокул ХХХ 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
4 Киямов Нишон Садикович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
5 Шодиев Нарзикул 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
6 Махмудов Мэлс Хасанович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
7 Ураков Шерзод Рахманович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
8 Базарова Саодат Джамаловна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
9 Қаҳҳоров Сиддиқ Қаҳҳорович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
10 Мустафаев Шомурод Нормўминович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
11 Ибрагимов Аъламжон Амриллоевич 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
12 Хасанова Кибриё 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
13 Тайланова Шохида Зайниевна 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
14 Олимов Ширинбой Шарофович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi