Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Tar.20.05

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Отегенов Хакимбай

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Баллиева Руза Баллиевна 07.00.07 - Etnografiya, etnologiya va antropologiya
2 Давлетов СанжарбекРажабович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
3 Абдуллаева ЯхшибекаАтамуратовна 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
4 Кощанов БахытбайАбдикеримович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
5 Абдуллаев УткирИсмаилович 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
6 Шамамбетов Бердамбет 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
7 Сулайманов СаламатАрепбаевич 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi