Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi huzuridagi DSc.31/30.12.2019.I.Yu.25.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Юлдашев Джахонгир Хайитович