Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi DSc.07/30.12.2019.Yu.22.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Беков Ихтиёр Рустамович