Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali huzuridagi DSc.22.30.12.2019.T/Ped.99.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Усманова Азизахон

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Магрупов Абдулла Махмудович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
2 Глебова Елена Витальевна 05.10.02 - Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi
3 Хусанов Султанбой Тухтаевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
4 Рахимов Атаназар Каримович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
5 Сидиков Абдужалол Сидикович 05.10.02 - Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi
6 Закиров Алимджан Абдурахимович 05.10.02 - Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi
7 Арсланов Шарафутдин Султанович 05.10.02 - Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi
8 Усманова Азизахон Абдуллажоновна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
9 Рахимов Анбарходжа Акбарходжиевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
10 Волохина Алла Тагировна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
11 Турдалиев Воҳиджон Махсудович 05.10.02 - Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi
12 Мавлянкариев Бахтиёр Абдуғафурович 05.10.02 - Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi
13 Юсупов Фарход Махкамович 05.10.02 - Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi
14 Джамалов Сирожиддин Зухриддинович 05.10.02 - Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi