Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi huzuridagi DSc.04/30.12.2019.Tib.77.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Адилходжаев Аскар

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Tillyashayxov Mirzagaleb Nigmatovich 14.00.14 - Onkologiya
2 Hodjibekov Marat Hudaykulovich 14.00.19 - Klinik radiologiya
3 Gafur-Axunov Mirza-Ali 14.00.14 - Onkologiya
4 Adilxodjayev Askar Anvarovich 14.00.14 - Onkologiya
5 Xodjayev Abduvaxid Valiyevich 14.00.14 - Onkologiya
6 Khasanov Adxam Ibraximovich 14.00.21 - Stomatologiya
7 Kamishov Sergey Viktorovich 14.00.14 - Onkologiya
8 Dusmuxamedov Dilshod Maxmudjanovich 14.00.21 - Stomatologiya
9 Alimxodjayeva Lola Telmanovna 14.00.14 - Onkologiya
10 Abdullayev Sharif Yuldashevich 14.00.21 - Stomatologiya
11 Gildiyeva Margarita Sabirovna 14.00.14 - Onkologiya
12 Yenikeeva Zulfiya Maxmudovna 14.00.14 - Onkologiya
13 Karimov Ahmad Hoshimovich 14.00.19 - Klinik radiologiya
14 Yusupaliyeva Gulnora Akmalovna 14.00.19 - Klinik radiologiya
15 Xakimov Golib Abdulloyevich 14.00.14 - Onkologiya
16 Zaxirova Nargiza Nematovna 14.00.14 - Onkologiya
17 Amonulloyev Rustam Azimjonovich 14.00.21 - Stomatologiya
18 Nishanov Daniyar Anarbayevich 14.00.14 - Onkologiya
19 Shomurodov Qaxramon Erkinovich 14.00.21 - Stomatologiya
20 Ibragimov Shavkat Narzikulovich 14.00.14 - Onkologiya
21 Dadamov Ashot Danilovich 14.00.21 - Stomatologiya
22 Polatova Djamila Shagayratovna 14.00.14 - Onkologiya
23 Fazilov Akrom Akmalovich 14.00.19 - Klinik radiologiya
24 Muxammedaminov Shuxrat Karimdjanovich 14.00.14 - Onkologiya
25 Zareddinov Damir Arifovich 14.00.19 - Klinik radiologiya
26 Ikramov Adham Ilhamovich 14.00.19 - Klinik radiologiya
27 Yusupbekov Abrorjon Axmedjanovich 14.00.14 - Onkologiya