Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi PhD.05/30.12.2019.Qx.75.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Xatamov Asror

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Бобоқулов Насилло Асадович 06.02.03 - Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
2 Амиров Шавкат Кузибаевич 06.02.03 - Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
3 Турсунов Хайрулло Шарофиддинович 06.02.01 - Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Qorako‘lchilik
4 Газиев Адхам 06.02.01 - Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Qorako‘lchilik
5 Арипов Уктам Хаджимуратович 06.02.01 - Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Qorako‘lchilik
6 Рўзибоев Нураддин Раҳимович 06.02.01 - Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Qorako‘lchilik
7 Кличев Зафар Сафарович 06.02.03 - Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
8 Холмирзаев Дустмухаммад 06.02.03 - Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
9 Қурбонова Шахноза Эргашевна 06.02.03 - Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
10 Хатамов Асрор Худойбердиевич 06.02.03 - Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
11 Турганбаев Рузимбай Уразбаевич 06.02.03 - Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
12 Юсупов Суратбек Юнусович 06.02.01 - Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Qorako‘lchilik
13 Соатов Уткир Ражабович 06.02.01 - Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Qorako‘lchilik