Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Сагидуллаева Жамила

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Кудайбергенов Мамбеткерим Сарсенбаевич 10.00.03 - Qoraqalpoq tili
2 Утебаев Тажибай Тилеумуратович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
3 Tortkulbaeva Tursinay Abdigazievna 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
4 Курамбоев Каримбой 10.00.12 - Qoraqalpoq adabiyoti
5 Сагидолда Гулгайша 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
6 Orazimbetov Kuanishbay Kelimbetovich 10.00.12 - Qoraqalpoq adabiyoti
7 Альниязов Айтмурат Исмаилович 10.00.03 - Qoraqalpoq tili
8 Хошниязов Жалгасбай 10.00.08 - Folklorshunoslik
9 Алламбергенов Кенесбай 10.00.08 - Folklorshunoslik
10 Дусимов Зариббай 10.00.03 - Qoraqalpoq tili
11 Рахимов Бахтиер Худойбердиевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
12 Гайлиева Огулбай Курбанмурадовна 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
13 Niyozmetova Roza Xasanovna 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
14 Пирниязова Алима Кудияровна 10.00.03 - Qoraqalpoq tili
15 Куттымуратова Ырысты Абдирахмановна 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
16 Matchanov Sapa 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
17 Adilova Gulshat Agitaevna 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
18 Xusanbayeva Kunduzxon Parpaliyevna 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
19 Нажимов Пердебай Айманович 10.00.03 - Qoraqalpoq tili
20 Ибрагимов Юлдаш Маткаримович 10.00.03 - Qoraqalpoq tili
21 Сагидуллаева Джамила Нуруллаевна 10.00.08 - Folklorshunoslik
22 Жаримбетов Курбанбай Кудайназарович 10.00.12 - Qoraqalpoq adabiyoti
23 Бекбергенова Зияда Утеповна 10.00.12 - Qoraqalpoq adabiyoti
24 Нуржанов Пердебай Ержанович 10.00.12 - Qoraqalpoq adabiyoti
25 Алеуов Осербай 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
26 Абдиназимов Шамшетдин Нажимович 10.00.03 - Qoraqalpoq tili
27 Керуенов Турганбай Аразмедович 10.00.08 - Folklorshunoslik
28 Asilova Gulshan Asadovna 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
29 Оразимбетова Злиха Кдирбаевна 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
30 Seytjanov Jetkerbay YElubayevich 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
31 Salaeva Muxabbat Saburovna 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
32 Eskeeva Magripa 10.00.05 - Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
33 Yo'ldashev Qozaqboy Boybekovich 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)