Samarqand davlat universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.F.02.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Джуракулов Хусан