O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ped.27.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Шамизова Х.

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Боқиева Гуландом Ҳисамовна 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
2 Лиходиевский Анатолий Степанович 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
3 Ахмедова Лайлохон Толибжоновна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
4 Умарходжаев Мухторхужа 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
5 Насиров Абдурахим Абдимуталипович 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
6 Қодирова Фотима Рашидовна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
7 Джусупов Маханбет 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
8 Тухтасинов Илҳомжон Мадаминович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
9 Садиқов Зоҳид Яқубжанович 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10 Самигова Хушнуда Ботировна 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
11 Петрухина Наталья Михайловна 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
12 Ашурова Дилярам Умаровна 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
13 Джуманова Дилбар Рахимовна 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
14 Палуанова Халифа Дарибаевна 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
15 Хашимова Дилдархон Уринбаевна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
16 Эргашева Гули Исмоил қизи 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
17 Рахимов Ғанишер Худойқулович 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
18 Якубов Жамолиддин Абдувалиевич 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunos-lik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
19 Эрматов Баҳодир Содиқович 10.00.04 - Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti