Tarix instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Tar.56.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Жуманазаров Хуршид

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Азамат Зиё 07.00.08 - Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari
2 Исакова М.С. 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
3 Раджабов К.К. 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
4 Агзамова Г.А. 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
5 Рахимов М.А. 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
6 Баллиева Руза 07.00.07 - Etnografiya, etnologiya va antropologiya
7 Ходжаев Аблат 07.00.07 - Etnografiya, etnologiya va antropologiya
8 Х. Жуманазаров 07.00.07 - Etnografiya, etnologiya va antropologiya
9 Бобоёров Ғ.Б. 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
10 Муртазаева Р.Х. 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
11 Махкамова Н.Р. 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
12 Дониёров А.Х. 07.00.07 - Etnografiya, etnologiya va antropologiya
13 Атаходжаев А.М. 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi
14 Зунунова Г.Ш. 07.00.07 - Etnografiya, etnologiya va antropologiya
15 Ахмедов Ашраф 07.00.08 - Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari
16 Юсупова Дилором Юнусовна 07.00.08 - Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari
17 Алимова Д.А. 07.00.08 - Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari