O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Худойқулова Латифа

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Тўхлиев Боқижон 10.00.08 - Folklorshunoslik
2 Турдимов Шомирза Ганиевич 10.00.08 - Folklorshunoslik
3 Жуманазаров Умрзоқ Абдураззоқович 10.00.08 - Folklorshunoslik
4 Ураева Дармон Саидахмедовна 10.00.08 - Folklorshunoslik
5 Баҳодирова Саригул 10.00.08 - Folklorshunoslik
6 Якуббекова Мунаввар Мухамедовна 10.00.08 - Folklorshunoslik
7 Алламбергенов Кенесбай 10.00.08 - Folklorshunoslik
8 Ярматов Исамидин Тургунович 10.00.08 - Folklorshunoslik
9 Қаюмов Олим Садириддинович 10.00.08 - Folklorshunoslik
10 Эшонқулов Жоппор Салиевич 10.00.08 - Folklorshunoslik
11 Сапаров Актам Джураевич 10.00.08 - Folklorshunoslik
12 Рахмонов Насимхон Аскарович 10.00.08 - Folklorshunoslik
13 Худайқулова Латифа Авазовна 10.00.08 - Folklorshunoslik