Nukus davlat pedagogika instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ped.34.01

Ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kotib: Курбаниязова Замира Калбаевна

F.I.O. Ilmiy kengashdagi ixtisosligi Lavozimi
1 Отемуратов Байрамбай Пердебаевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
2 Алеуов Усербай 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
3 Рўзиев Эркин Эскандарович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
4 Қарлыбаева Гульжахан Ермекбаевна 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
5 Жураев Хусниддин Олтинбойевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
6 Адизов Бахтиёр Раҳмонович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
7 Сеитназаров Куанышбай Кенесбаевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
8 Алламбергенов Кеңесбай 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
9 Юзликаев Фарит Рафаилович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
10 Утебаев Тажибай Тилеумуратович 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
11 Қудайбергенов Каримбай Қадирбергенович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
12 Камалов Амангелди Базарбаевич 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
13 Даулетмуратов Борибай Коптлеўович 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)
14 Курбаниязова Замира Калбаевна 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
15 Ходжаев Бегзод Худойбердиевич 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi