Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Ped.72.04

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

Бухоро давлат университети ҳузуридаги

PhD.03/30.12.2019.Ped.72.04 рақамли илмий кенгаш таркиби

т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Тугилган санаси (сана ой, йил)

Илмий кенгашдаги ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

 

Изоҳ: тегишли ҳолларда ўриндош ва илмий лойиҳа раҳбарлиги

Илмий даража олган шогирдлари

сони (нафар)

Хирш

индекси

Нашр ишлари сони

Жами

жумладан

Халкаро илмий-техник базалардаги журналларда (сони)

жумладан

2017-2020

йй.

«Web of science», «Scopus» базалардаги журналларда (сони)

1.       

Қаҳҳоров Сиддиқ Қаҳҳорович

(раис)

1952

13.00.02

Бухоро давлат университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор

8

7

335

97

15

9

2.       

Адизов Бахтиёр Рахмонович

(раис ринбосари)

1960

13.00.01

Бухоро давлат университети ҳузуридаги педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш минтақавий маркази директори, педагогика фанлари доктори, профессор

7

2

145

26

6

0

3.       

Атоева Мехринисо Фарходовна

(илмий котиб)

1975

13.00.02

Бухоро давлат университети, кафедра доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

0

6

45

25

8

1

4.       

  Даминов Мирзохид

  Исломович

1973

13.00.02

Бухоро давлат университети, кафедра доценти, педагогика фанлари номзоди

0

2

67

12

3

1

5.       

  Махмудов Мэлс

  Хасанович

1944

13.00.01

Бухоро давлат университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор

14

5

152

15

5

2

6.       

Маъмуров Баҳодир Бахшуллаевич

1981

13.00.01

Бухоро давлат университети Жисмоний маданият факультети декани, педагогика фанлари доктори (DSc), профессор

4

6

95

20

8

2

7.       

  Шодиев Ризамат  

  Давронович

1959

13.00.01

Қарши давлат университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

6

8

124

25

23

16

8.       

  Базарова Саодат

  Жамоловна

1960

13.00.01

Навоий давлат кончилик институти, Таълим сифатини назорат қилиш инспекцияси бўлими бошлиғи, педагогика фанлари доктори, профессор

1

7

187

33

2

1

9.       

Рўзиев Эркин Искандарович

1959

13.00.02

Урганч давлат университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, професоор

1

1

217

37

2

1

10.   

  Жўраев Ҳусниддин

  Олтинбойевич

1987

10.00.01

Бухоро давлат университети Физика-математика факультети декани, педагогика фанлари доктори (DSc), доцент

1

5

102

25

12

2

11.   

Ҳамроев Алижон Рўзиқулович

      1962

10.00.02

Бухоро давлат университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, доцент

1

4

124

53

8

4

Қуйидаги ихтисосликлар бўйича диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилган:

 

13.00.01 – «Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи»;

13.00.02 – «Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси» (фанлар соҳалари бўйича).

 

Бухоро давлат университети ҳузуридаги  PhD.03/30.12.2019.Ped.72.04 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/р

ФИО

Туғилган йили

Ихтисосликшифри

Лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

1.

Жўраев Ҳусниддин Олтинбоевич

 (раис)

1982

13.00.02

Бухоро давлат университети, Физика-матетематика факультети декани, педагогика фанлари доктори, доцент

2.

Олимов Ширинбой Шаропович

(раис ўринбосари)

1970

13.00.01

Бухоро давлат университети, Педагогика кафедраси мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

3.

Жўраев Акмал Раззоқович
(илмий котиб)

1989

13.00.02

Бухоро давлат университети, Технологик таълим кафедраси мудири, педагогика фанлари

буйича фалсафа доктори (PhD)

4.

Қаҳҳоров Сиддиқ Қаҳҳорович

1952

13.00.02

Бухоро давлат университети, Физика кафедраси профессори, педагогика фанлари доктори

5.

Маҳмудов Мэлс Ҳасанович

1944

13.00.01

Бухоро давлат университети, Мактабгача таълим кафедраси профессори, педагогика фанлари доктори

6.

Адизов Бахтиёр Рахмонович

1960

13.00.01

Бухоро давлат университети, Педагогика кафедраси профессори, педагогика фанлари доктори Бухоро давлат университети ҳузуридаги педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш минтақавий маркази директори, педагогика фанлари доктори, профессор

7.

Маъмуров Баҳодир Бахшуллаевич

1981

13.00.01

Бухоро давлат университети, Жисмоний маданият факультети декани, педагогика фанлари доктори, профессор

8.

Даминов Мирзохид  Исломович

1973

13.00.02

Бухоро давлат университети, ўқув ишлари бўйича проректори, педагогика фанлари номзоди

9.

Қозимов Файзулло Муҳаммедович

1957

13.00.02

Бухоро давлат университети, Бошланғич таълим методикаси кафедраси доценти, педагогика фанлари номзоди

10.

ОАК эксперт кенгаши аъзоси

 

11.

Мадримов Баҳром Худайназарович

1963

13.00.02

Бухоро давлат университети, Санъатшунослик факультети декани, педагогика фанлари номзоди, доцент

12.

Қулиева Шахноза Ҳалимовна

1980

13.00.02

Бухоро давлат университети, Технологик таълим кафедраси доценти, педагогика фанлари номзоди

13.

Ҳамроев Алижон Рўзиқулович

1974

13.00.02

Бухоро давлат университети, Бошланғич таълим методикаси кафедраси мудири, педагогика фанлари доктори, доцент

14.

Атоева Меҳринисо Фарҳодовна

1975

13.00.02

Бухоро давлат университети, Физика кафедраси доценти, педагогика фанлари

буйича фалсафа доктори (PhD)

15.

Алимов Аъзам Анварович

1985

13.00.02

Бухоро муҳандислик-технология институти, Нефтни қайта ишлаш технологияси кафедраси мудири, педагогика фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD)

16.

Жалилов Зарафжон Бахшиллоевич

1983

13.00.01

Бухоро давлат университети, Мактабгача таълим кафедраси доценти, педагогика фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD)

17.

Сайфуллаева Дилафрўз Ахмадовна

1986

13.00.02

Бухоро давлат университети, Технологик таълим кафедраси доценти, педагогика фанлари

буйича фалсафа доктори (PhD)

18.

Дилова Наргиза Гайбуллаевна

 

1973

13.00.01

Бухоро давлат унверситети Кенгаш котиби, Мактабгача ва бошланғич таълим факультети, Бошланғич таълим назарияси кафедраси  доценти, педагогика фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD)