Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.B.20.04

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

Ma'lumot mavjud emas