Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019.Т.03.02

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

        Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2019.T.03.02 raqamli ilmiy kengashga quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha DSc va PhD ilmiy darajalarini berish bo’yicha dissertatsiyalar himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilgan:

          05.01.06 – «Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari» (texnika fanlari);

         05.01.08 – «Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirish va boshqarish» (texnika fanlari);

         05.02.04 – «Standartlashtirish va mahsulotlar sifatini boshqarish» (texnika fanlari);

         05.03.01 – «Asboblar. O‘lchash va nazorat qilish usullari» (texnika fanlari).

       Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2019.T.03.02 raqamli ilmiy kengashga quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha ilmiy daraja beruvchi bir martalik ilmiy kengash tuzishga ruxsat berilgan:

         13.00.02–Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi» (texnika fanlari bo‘yicha)

         05.03.02–«Metrologiya va metrologiya ta’minoti» (texnika fanlari bo‘yicha);

         02.00.16–«Kimyo texnologiyasi va oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlari va apparatlari» (texnika fanlari bo‘yicha).

       Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2019.T.03.02 raqamli ilmiy kengashning tarkibi 21 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. 

 

          Ilmiy kengash raisi: akad. Yusupbekov Nodirbek Rustambekovich

          Ilmiy kengash ilmiy kotibi:  Mamirov Uktam Farxodovich.

          Bog'lanish uchun ma'lumotlar: (tel) +99871-246-03-45; (e-mail) uktammamirov@gmail.com