Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.K/FM/T.36.01

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

Ma'lumot mavjud emas