Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi DSc.13.30.12.2019.Т.07.02

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida

«O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi to‘g‘risidagi nizom» hamda «Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to‘g‘risidagi nizom»ga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2019 yil 30 dekabrdagi №312-sonli qarorlari asosida: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash raqami: DSc.13/30.12.2019.T.07.02.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.13/30.12.2019.T.07.02 raqamli ilmiy kengashga quydagi ixtisosliklar bo‘yicha ilmiy darajalarni olish uchun dissertatsiyalar himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilgan:

05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va videotexnologiyalari;

05.01.09 – Hujjatshunoslik. Arxivshunoslik. Kutubxonashunoslok;

05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash.

05.04.02 – Radiotexnika, radionavigatsiya, radiolokatsiya va televideniye tizimlari va qurilmalari. Mobil, tola-optik aloqa tizimlari.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.13/30.12.2019.T.07.02 raqamli ilmiy kengashning 21 kishidan iborat tarkibi tasdiqlangan.