Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/27.02.2020.Fil.72.09

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

Buxoro davlat universiteti huzuridagi filologiya fanlari  bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini beruvchi PhD.03/27.02.2020.Fil.72.09 raqamli  Ilmiy kengash haqida ma'lumot

     Buxoro davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/04.06.2021.Fil.72.09  raqamli  Ilmiy kengashning a'zolari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2021-yil 4-iyundagi 249-sonli qaroriga ko‘ra 18 kishidan, mazkur Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar tarkibi esa 21 kishidan iborat etib tasdiqlangan.

        Ilmiy kengashga 10.00.01 – O‘zbek tili, 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti ixtisosligida dissertatsiyalarini himoyaga qabul qilib olish va o‘tkazishga ruxsat berilgan.