Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Fil.72.03

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

Бухоро давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 03/04.06.2021.Fil.72.03 рақамли илмий кенгаш