Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari va ilg‘or texnologiyalarni tatbiq etish markazi DSc.03/29.10.2021.Ped.140.01

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

Ma'lumot mavjud emas