O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Energetika muammolari instituti DSc.02/30.12.2021.T.143.01

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

Ma'lumot mavjud emas