Mahalla va oila ilmiy-tadqiqot instituti huzurdagi PhD.21/30.10.2020.Ped/S.127.01

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

Ma'lumot mavjud emas