Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti huzuridagi PhD.04/30.06.2020.Tib.116.01

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

ЎзбекистонРеспубликасининг «Илм – фан ва илмий фаолият тўғрисида»ги қонуни, ЎзбекистонРеспубликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом ва Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш тўғрисидаги низом асосида Соғлиқни сақлаш вазирлиги мурожаати (08.06.2020 й.,№8-2-10/547) ОАК Тиббий-хирургик фанлар бўйича (29.06.2020.,№4)ва Тиббий терапевтик фанлар бўйича (29.06.2020.,№4) экспорт кенгашлари хулосаларига муофиқ ОАК Раёсатининг 2020 йил 30 июндаги 281/2- сон қарорига муофиқ Қорақалпоғистон тиббиёт институти хузуридаги Тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини берувчи  PhD.04/30.06.2020.Tib.ll6.01 ракамли илмий кенгаш тузилди.

Қорақалпоғистон тиббиёт институти хузуридаги Илмий кенгашда қуйидаги ихтисосликлар бўйича диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилган:

14.00.01– Акушерлик ва гинекология;

14.00.09– Педиатрия;

14.00.27– Хирургия.

Қорақалпоғистон тиббиёт институти хузуридаги Илмий кенгашда қуйидаги ихтисослик бўйича бир марталик Илмий кенгаш тузишга рухсат берилган:

13.00.02-“Таьлим ва тарбия назарияси ва методикаси” (Тиббиёт Фанлари)

Тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини берувчи  PhD.04/30.06.2020.Tib.ll6.01 ракамли илмий кенгаш таркиби 16 кишидан иборат бўлиб, уларнинг ярмидан кўпи ушбу кенгаш тузилган муассасада фаолият олиб боради

Илмий кенгаш раиси:  Атаниязова Орал Аминовна.,

Илмий кенгаш котиби: Жиемуратова Гулпаршын Кошкинбаевна.

 Илмий кенгаш манзили: Нукус шаҳри,А Дўсназаров кўчаси 108.,

Телефон: 222-84-32

Факс: 222-8436