Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.В.53.01

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

1.