Samarqand davlat chet tillar instituti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped.83.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Тошбоева Барнохон Одилжоновна Samarqand davlat chet tillar instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
2 Норматова Нуржамол Норматовна Samarqand davlat chet tillar instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
3 Исакова Нодира Аззамовна Samarqand davlat chet tillar instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
4 Жуманов Вайдулла Ибадуллаевич Samarqand davlat chet tillar instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.04
5 Рустамова Адаш Эшонкуловна Samarqand davlat chet tillar instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
6 Амриддинова Назира Шамсидиновна Samarqand davlat chet tillar instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.04
7 MUXAMEDOV AZIZBEK XOLMURAT O`G`LI Samarqand davlat chet tillar instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
8 Уралова Ойсулув Поён қизи Samarqand davlat chet tillar instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
9 Jalg`asov Nurjan Maratovich Samarqand davlat chet tillar instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
10 Babakulov Ismail Turkmanovich Samarqand davlat chet tillar instituti Fan doktori (DSc) 10.00.06