Namangan davlat universiteti huzuridagi PhD.03/05.06.2020. Fil.76.04

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Nizamova Shaxnoza Ubaydullayevna Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
2 Абдуллаева Рохила Юсуфжон-қизи Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
3 Ashurov Dilmurod Axmadaliyevich Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
4 Abdurasulova Umida Sadullayevna Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
5 To'raboyeva Muqaddas Yaqo'bjanovna Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
6 Umarova Yayraxon To'xtanazarovna Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02