O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Fil.46.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 G‘AYIPOV DILSHOD QADAMBAYEVICH O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Fan doktori (DSc) 10.00.02
2 SHARIPOVA MUNIRA XAMIDULLAYEVNA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
3 QOSIMOV ABDULAZIZ G‘AYBULLAYEVICH O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
4 Yadgarova Mexriban Abdullayevna O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
5 Ametova Ulbosin Kamiljanovna O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
6 Mamatalimov Zafar Mamaraimovich O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
7 O'razbayeva Mahbuba Qadambayevna O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
8 Jurayeva Sobira Eshkurbonovna O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
9 Kuchkarova Marxabo Xudayberganovna O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Fan doktori (DSc) 10.00.02
10 Eshniyazova Ayimxan Sheripbayevna O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02