Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ped.82.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Kuranova Marxabo Maxammadovna Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
2 Shodmonov Shohruh Adxam Zoda Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
3 KURBANOVA AZIZA TOLIBOVNA Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
4 Toshtemirova Saodat Abdurashidovna Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
5 MMATQOSIMOV JAHONGIR ABIRQULOVICH Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
6 XODJAMQULOV UMID NEGMATOVICH Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti Fan doktori (DSc) 13.00.01
7 Gavxar Abdullayeva Saparovna Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.03