Samarqand davlat universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019. FM/Т.02.09

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Tursunov Sherzod Axtamovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.02.03
2 Usmonov Azizbek Ismayilovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.02.05
3 Yaxshiboyev Sherzod Rustamkulovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.02.04