Namangan davlat universiteti huzuridagi PhD.03/05.06.2020.Ped.76.03

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Maqsudov Ulug`bek Qurbonovich Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
2 Alijonova Maxbubaxon Rustamjonovna Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
3 Yakubbayev Murodilla Marufovich Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
4 Iminahunova Irodaxon Xuseynovna Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
5 Asranbayeva Munojatxon Xalimjonovna Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
6 Kusharbayev Djanibek Uralbayevich Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
7 Axmedova Nigora Dadaxonovna Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
8 Exsonova Feruzaxon Turdixujayevna Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
9 Азизбек Таджибаев Батирович Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
10 Наркабилова Гулноза Пулатовна Namangan davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01