Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi PhD.02/30.12.2019.B.79.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Xalmatov Misliddin Muxammatovich Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10
2 Allamuratova Ziyuar Bauaddinovna Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10
3 Tadjibayeva Muyassar Karimbaevna Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10
4 Tureyev Abat Arisovich Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10
5 Kutlimuratova Gulparshin Atamuratovna Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10
6 To'reniyazova Lalaxan Yelmuratovna Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10
7 Kochkarova Sevara Axmedjanovna Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10
8 Shirin Babajanova Kadamovna Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10
9 Jumamuratov Mirzamurat Ajimuratovich Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Fan doktori (DSc) 03.00.10
10 Ramatulla Temirbekov O'razimbetovich Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10