Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.K.72.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Abduraxmonov Sayfiddin Fayzullayevich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.01
2 Abduraxmonov Sayfiddin Fayzullayevich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.01