Samarqand davlat universiteti huzuridagi PhD.03.30.12.2019.FM.02.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 MO‘MINOV MUXIDDIN ESHQOBILOVICH Samarqand davlat universiteti Fan doktori (DSc) 01.01.01
2 Jumayev Jonibek Jamolovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.02
3 Ubaydullayev Ulug'bek Shukiriilayevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.02
4 Muranov Shaxriddin Abdullayevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.01
5 Bozorov Zavqiddin Ravshanovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.02