Samarqand veterinariya meditsinasi instituti huzuridagi DSc.06/30.12.2019.V.12.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Xoshimov Botirbek Sunnatovich Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.06
2 Худоёрова Феруза Абдусатторовна Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Falsafa doktori (PhD) 16.00.03
3 Исламов Ғулом Пайзуллаевич Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.06
4 Салимова Ирода Юнус қизи Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Falsafa doktori (PhD) 16.00.04
5 Эшматов Ғайрат Хуррам ўғли Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Falsafa doktori (PhD) 16.00.04
6 Расулов Уткир Илашович Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Fan doktori (DSc) 03.00.06
7 Пулотов Фахридин Сайфидинович Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.06
8 Рахмонов Умид Азаматович Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Falsafa doktori (PhD) 16.00.01
9 Отабоев Хожиакбар Эркабаевич Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.06