O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.I.01.11

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Abulkasimov Murod Xasanovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.01
2 Абдуқодиров Хайрулло Абдусаломович O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 08.00.01
3 Hudayberdiyev Zafar Raximovich O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 08.00.01
4 Baxtiyorov Bobur Baxodir O'g'li O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.01